ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-777 231
โทรสาร 043-777 651
 

 

 

Email: pr.sarakham@gmail.com

 

 

 

   

 

 

  

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar