รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

        นายอภิมุข คูตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เผยว่า ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

        ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ขอรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน ๔ เที่ยวบิน ๓ ชั่วโมง ๑๐ นาที จำนวน ๒ วัน จึงได้ข้อสรุปได้ว่าผลการปฏิบัติการมีฝนตกในบริเวณพื้นที่เป้าหมายตามกำหนด

 

นางสาวพลอยไพริน ดำรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ / ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar