“Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย 2023” วิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2566 รายได้ สนับสนุนการดeเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภากาชาดไทย ชวนคนไทยทั่วประเทศ แสดงพลังการให้ ในโครงการ Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย 2023” วิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2566 รายได้ สนับสนุนการดeเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar