รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖

        นางสาว เสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

        ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ขอรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ วัน ๓๖ เที่ยวบิน ๒๗ ชั่วโมง ๑๐ นาที จึงได้ข้อสรุปได้ว่าผลการปฏิบัติการมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่เกษตร จำนวน ๕ วัน

 

นางสาวพลอยไพริน ดำรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ / ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar