ขอแจ้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์

        

        นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แจ้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำและสร่างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บลดลง รวมทั้งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 4 ลำ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

 

นางสาวพลอยไพริน ดำรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar