จังหวัดมหาสารคามรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

        นางสาว เสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

        ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ขอรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน ๑ เที่ยวบิน ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที จึงได้ข้อสรุปได้ว่าไม่มีฝนตกหลังจากการปฏิบัติ เนื่องจากมีเมฆมากในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว

 

นางสาวพลอยไพริน ดำรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ / ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar