เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน CCC ระดับจังหวัด

เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน CCC ระดับจังหวัด

    นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอฟพลิเคชัน CCC ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) โดยมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสะสมแคลอรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ส่งผลการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน CCC มากที่สุด จำนวน 200 คนแรก ประเภทชาย/หญิง จะได้รับเสื้อที่ระลึก ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางกาญจนา มงกุฎสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ 097 338 4079 นางสาวทิพย์อาภา เพ็ชรสังหาร เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ โทรศัพท์ 092 528 8555 และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ

    นางสาวจาริญตา นามวงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ - ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar