การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

       นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่างในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 2 อัตรา

       ผู้ที่สนใจสมัครและเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะกรรมการการรับสมัครและคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 ในวัน เวลา ราชการ ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

       ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์จังหวัดมหาสารคาม https://mahasarakham.go.th

                                                                                                   นนทิวา ครูทำสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar