ผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ : การป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ในโค – กระบือโรคลัมปี สกิน (LSD)

 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หัวข้อ : การป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ในโค – กระบือโรคลัมปี สกิน (LSD)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
2. การป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคระ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar