ผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ : การรับมือ การป้องกัน การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หัวข้อ : การรับมือ การป้องกัน การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1. การรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar