จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญาอุทกภัย ปี 2566

 

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญาอุทกภัย ปี 2566
          วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญญาอุทกภัยในพื้นที่ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากภาวะฝนตกหนัก โดยการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และให้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้อย่างทันท่วงที
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar