ผู้ว่าฯ มหาสารคาม สั่งการให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำชีติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม สั่งการให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำชีติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
          18 กันยายน 2566  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้สั่งการให้ทุกฝ่าย เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำชี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลให้มีความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันที และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เฝ้าระวังการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของอำเภอ ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือผ่านทางไลน์ “ ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @ 1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง
          ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพล “ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ  ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง” ในช่วงวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ทำให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนมหาสารคาม ดังนี้
      1. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ ณ วันที่ 18 ก.ย.2566
           1) อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีปริมาณน้ำเกินความจุ จำนวน 3 อ่าง  ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ อ่างน้ำเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม  และอ่างเก็บน้ำฮองซองแมว ต.งัวบา อ.วาปีปทุม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำได้
           2) ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 ปริมาณน้ำ 1,089.15 ล้าน ลบ.ม. หรือ 44.80%
           3) จุดที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนมหาสารคาม ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 อัตราการระบายน้ำ  489.00 ลบ.ม./วินาที  ส่งผลให้ระดับน้ำของสถานีวัดน้ำตามลำน้ำชีเพิ่มมากขึ้น 1 - 2 เมตร ดังนี้
               - เขื่อนมหาสารคาม  ระดับน้ำท้ายเขื่อนวันนี้ +146.32 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.18 ม. ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน 0.05 ม.
               - สถานี E 91 อ.โกสุมพิสัย ระดับน้ำวันนี้ +147.25 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 2.45 ม. ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน 1.33 ม.
               - ปตร.ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง ระดับน้ำวันนี้ +140.84 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 2.57 ม. ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน 1.08 ม.
               - สถานี E8A บ.ดินดำ ต.เกิ้ง อ.เมือง ระดับน้ำวันนี้ +143.81 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.20 ม. ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน 1.07 ม.
         2. พื้นที่ได้รับผลกระทบ
             พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร จำนวน 2 อำเภอ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน รวมพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,900 ไร่ และมีพื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 2 อำเภอ  ดังนี้
             - อ.โกสุมพิสัย มีมวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่บ้านปลาปัด ม. 1 ต.ยางท่าแจ้ง ประมาณ 800 ไร่
            - อ. เชียงยืน มีมวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ ม. 1,2,6,8  ต.เหล่าบัวบาน  อ.เชียงยืน  ประมาณ 1,100 ไร่
           - อ.กันทรวิชัย ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ  แต่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนก  ซึ่งปัจจุบันอำเภอกันทรวิชัย  ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางไลน์หมู่บ้านเสี่ยงทุกหมู่บ้านแล้ว
          - อ.เมืองมหาสารคาม ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลำห้วยคะคางตอนปลาย บริเวณ บ.เลิงบ่อ และบ.หนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม เริ่มมีระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar