จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “อาหารปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ สร้างรายได้สู่ชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “อาหารปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ สร้างรายได้สู่ชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน

   วันนี้ (18 ก.ย.66) ที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “อาหารปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ สร้างรายได้สู่ชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ เข้าร่วม

    ซึ่งการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้งาน “อาหารปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ สร้างรายได้สู่ชุมชน ” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวทางการดำเนินงาน 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ โดยกิจกรรมนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้มีโอกาสนำสินค้าที่ผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายในศูนย์การค้าชั้นนำของจังหวัดมหาสารคาม เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มโอกาสทางการตลาด รวมถึงการเผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย การจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้ประกอบการชุมชน การประกวดอาหารปลอดภัย โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ. 2566

     พรชัย พรศรีสุราช-ข่าว/ชลันดา พรมศิลป์-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar