ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการห้องมัลติมีเดียพร้อมระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
CCF_000055.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar