สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าชั่วคราว

          นางสาวมิ่งขวัญ  คุ้มวงศ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม กรมคุมประพฤติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ค่าตอบแทน 15,000.- บาท สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่าตอบแทน 9,400.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600.- บาท สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา และสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 21 เมษายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 24 เมษายน 2566

         ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-721844 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ให้ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เลขที่ 703 หมู่ 1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-750705 ตั้งแต่วันที่ 3-21 เมษายน 2566 ในวันเวลาราชการ 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar