สป.สว. ผนึก สช.-พม. ภาคีเครือข่าย จัดวงประชุมระดมความคิดเห็นร่างโรดแมปเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัย เคลื่อน 3 มติ “สมัชชาสุขภาพผู้สูงอายุฯ” ปี 66 ปลัดแรงงาน สรุปยอดเงินช่วยเหลือ แรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวจากอิสราเอล รายละ 215,000 บาท ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกรับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องนในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ การตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก.แรงงาน ประชุม คกก. กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2567

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

- บริการออนไลน์ -

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government